Herstelcafé over verslaving

Woensdag 10 juli is Verslaving het onderwerp van gesprek in het Herstelcafé in Sluis 751. Wat is verslaving en wat doet dat met je? In Nederland hebben naar schatting 1 op de 10 mensen een probleem met alcohol, drugs of andere verslavende middelen en gewoontes: 1 op de 20 mensen is verslaafd. Tegen verslaving bestaat geen medicijn, toch kun je er van herstellen. In het Herstelcafé in Sluis 751 gaan we hierover van 16.00 tot 18.00 uur met elkaar in gesprek.

Meer informatie

Herstelacademie Haarlem en Meer en Reakt organiseren op elke 2e woensdag van de maand een Herstelcafé in Sluis 751. Elk Herstelcafé heeft een eigen thema dat te maken heeft met psychische en/of verslavingskwetsbaarheid. Aan de hand van een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige gaan we met elkaar in gesprek en kunnen we ervaringen met elkaar delen. De avond is er ook om elkaar te ontmoeten en om nader kennis met elkaar te maken. Koffie en thee met wat lekkers staan klaar!

Voor meer informatie over het Herstelcafé in Sluis 751 kun je contact opnemen met Karin Goudsmit (Herstelacademie Haarlem en Meer) via telefoon 06 1001 5544 en e-mail of met Thijs Pichel (Reakt) via telefoon 06 4703 5158 en e-mail.